Книжовност

Отечествознание за четвърто отделение

Вид: Отечествознание за четвърто отделение на основните училища (според новата, от 1911 г., Екзархийска програма), издадено в Солун от книжарницата на Ив. х. Николов

От: Георги Стоянов, В. Чалъков

Относно: Познания за околния свят

Дата: 1911 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 284935

Търсене