Книжовност

Учебник но смятание

Вид: Учебник но смятание за Четвърто отделение на първоначалните училища, издаден в Солун от книжарницата на Ив. х. Николов

От: Димитър Иванов

Относно: Обучението по математика

Дата: 1905 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 285489

Търсене