Книжовност

Учебник по смятание

Вид: Учебник по смятание за Второ отделение на първоначалните училища, отпечатан в Солун и Прилеп от книжарницата на К. Г. Самарджиев & Cиe

От: Атанас Наумов

Относно: Обучението по математика

Дата: 1907 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 735430

Търсене