Пътувания

Вид: Пасаван (Passavant)

От: консулството на Османската империя в Неапол (Италия),

Относно: пътуването на на солунчанина Кирил Тъпков до Цариград.

Дата: 26 септември/ 9 октомври 1913 г.

Източник: семеен архив Тъпкови и Рая Заимова

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене