Българското консулство

Издигане на българското знаме

Вид: Рапорт

От: българския търговски агент в Солун Атанас Шопов

Относно: тържественото отбелязване на празника на Св. Св. Кирил и Методий, издигането на българското знаме пред сградата на Българското княжеско търговско агентство и реакцията на българите

Дата: 12 май 1897 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 334К, оп. 1, а.е. 11, л. 6–10.

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене