Българското консулство

Тапия за собствеността на сградата на консулството

Вид: Документ за собственост (тапия)

Относно: собстваността на Атанас Шопов върху вилата, находяща се на булевард „Ялълар“ в махала „Хамидие“,на град Солун.

Дата: 4 май 1909 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 176К, оп. 23, а.е. 2, л.6.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене