Българският клуб (1941-1944)

Вид: Писмо на главния секретар  Гр. Христов [Солун]

До: Щаба на войската към Министерство на войната

Относно: моли Паун Станоев, командирован през 1942 г. да организира Българското училище в Солун, да бъде освободен от войската, за да продължи работата си

Дата: 26 юли 1944 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 142, оп. 1, а.е. 179, л. 110.

Вид: Доклад

От: И. Сергакис, директор на вътрешните работи при Генералното управление на Македония

Относно: дейността на Българския клуб, малкия брой постители на българската църква, привличането на ученици в българското училище и намерението на българските търговци Благой Фанев и Петков, при посредничеството на Константинос Богданос, да създадат българско предприятие в града.

Дата: 2 октомври 1942 г.

Хранилище: Ιστορκό Αρχείο Μακεδονίας, ΑΥΕΜ, σειρά 801

Вид: Рапорт

От/до: от царския български офицер за свръзка в Солун до проф. Богдан Филов – министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията

Относно: българския час по предавателя на радио „Солун“.

Дата: 19 май 1942 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 264К, оп. 7, а.е. 812, л. 12

Вид: Разрешение

От/до: генерал-лейтенант фон Кренски до капитан С. Иванов

Относно: условията, при които в Солун може да съществува Български клуб

Дата: 26 октомври 1941 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, ΑΥΕΜ, σειρά 829

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене