Българският клуб (1941-1944)

Дейността на Българския клуб

Вид: Доклад

От: И. Сергакис, директор на вътрешните работи при Генералното управление на Македония

Относно: дейността на Българския клуб, малкия брой постители на българската църква, привличането на ученици в българското училище и намерението на българските търговци Благой Фанев и Петков, при посредничеството на Константинос Богданос, да създадат българско предприятие в града.

Дата: 2 октомври 1942 г.

Хранилище: Ιστορκό Αρχείο Μακεδονίας, ΑΥΕΜ, σειρά 801

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене