Българският клуб (1941-1944)

Организиране на Българското училище в Солун през 1942 г.

Вид: Писмо на главния секретар  Гр. Христов [Солун]

До: Щаба на войската към Министерство на войната

Относно: моли Паун Станоев, командирован през 1942 г. да организира Българското училище в Солун, да бъде освободен от войската, за да продължи работата си

Дата: 26 юли 1944 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 142, оп. 1, а.е. 179, л. 110.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене