Балканските войни

Вид: Писмо

От/до: от Сократ Тодоров – преводач в Българското генерално консулство в Солун до Министерството на външните работи и на изповеданията

Относно: икономическите проблеми на Солун след края на Междусъюзническата война (1913) и желанието на богати търговци от еврейски и турски произход да напуснат града. Приложен е списък на 26 търговци с приблизителна оценка на техните капитали

Дата: 20 март 1914 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 176К, оп. 3, а.е. 134, л. 147–148.

Вид: Писмо

От: Дж. Х. Хауз до Л. Х. Уд

Относно: освобождаването на Кирил Иванов, ученик в Американското земеделско училище в Солун и г-н Ташков, учител в същото училище, които били заточени на един остров. Те били арестувани на 13 юни 1913, деня на сражението между гърци и българи.

Дата: 24 ноември 1913 г.

Хранилище: The American Farm School Archives - 1.B.1 Directors and Presidents. John Henry House. Box 1

Вид: Писмо

От: Дж. Х. Хауз до Л. Х. Уд

Относно: моралния характер на четиримата съюзника във войната; за варварското отношение към българското население.

Дата: 24 септември 1913 г.

Хранилище: The American Farm School Archives - 1.B.1 Directors and Presidents. John Henry House. Box 1

 

Вид: Статия

От: Едуард Хаскел, американски мисионер в Солун

Относно: Влизането на гръцките войски в Солун на 9 ноември 1912 г.

Дата:12 ноември 1912 г.

Хранилище: The American Farm School Archives - 1.B.1c Haskell, Edward, Papers

Вид: Пощенска картичка със сградата на "Гранд хотел" в Солун
Относно: сградата, в която са се помещавали българската банка и българската поща в периода на Първата балканска война и ожесточената ѝ отбрана от българския гарнизон по време на Междусъюзническата вйна.
Година: 1912-1913
Източник: личен архив на Здравка Михайлова

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене