Балканските войни

Писмо - 24 ноември 1913 г.

Вид: Писмо

От: Дж. Х. Хауз до Л. Х. Уд

Относно: освобождаването на Кирил Иванов, ученик в Американското земеделско училище в Солун и г-н Ташков, учител в същото училище, които били заточени на един остров. Те били арестувани на 13 юни 1913, деня на сражението между гърци и българи.

Дата: 24 ноември 1913 г.

Хранилище: The American Farm School Archives - 1.B.1 Directors and Presidents. John Henry House. Box 1

 

House to Wood 24Nov1913 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

House to Wood 24Nov1913 2

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене