Балканските войни

Статия от Е. Хаскел

Вид: Статия

От: Едуард Хаскел, американски мисионер в Солун

Относно: Влизането на гръцките войски в Солун на 9 ноември 1912 г.

Дата:12 ноември 1912 г.

Хранилище: The American Farm School Archives - 1.B.1c Haskell, Edward, Papers

 

Haskell article 1912

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене