Балканските войни

Спас Чилингиров, военен комендант в Солун

Вид: Снимка на Спас Чилингиров, военен комендант в Солун

Относно: Снимка на Спас Чилингиров с посвещение "На по-малкия Тъпков спомен от Ст. Чилингиров

Година: 1 май 1913 г.

Източник: Личен архив на Тъпкови и Рая Заимова  

 

Биография на Кирил Димитриев Тъпков

Gen.Tchilingirov Solun 1913

Gen.Tchilingirov за Кирил

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене