Етноконфесионални отношения

Дописка във вестник Източно време

Вид: Дописка във вестник Източно време
От/ до:
Относно: вълненията в Солун и убийството на френския и немския консули
Дата: 1 май 1876 г.
Хранилище: БИА на НБКМ, СтВ 3

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене