Етноконфесионални отношения

Прошение от затворници

Вид: Прошение

От/до: от български затворници до областния управител (валията) на Солунския вилает

Относно: подобряване на условията в затвора Йедикуле. Прошението е подписано от Христо Татарчев, Петър Тошев, А. Танчев, Б. Мончев, Христо Янков, Христо Лисичков, Иван Хаджиниколов, свещ. Янков, свещ. Димитрия, свещ. И. Антонов, свещ. Хр. Зидаров и др.

Година: 1901 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 176К, оп. 1, а.е. 1525, л. 53–56.

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене