Етноконфесионални отношения

Да не се продават имоти на българи

Вид: Писмо

От/до: йеромонах Неофит – председател на Солунската българска църковна община до екзарх Йосиф І

Относно: решението на Николаидис да не продава своята къща на Българската екзархия, българската община или на лице от българска народност поради отправените към него заплахи от сънародниците му.

Дата: 23 май 1907 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 282, л. 174.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене