Етноконфесионални отношения

Удостоверение на Захария Шумлянска

Вид: Удостоверение

От: Живко Добрев от името на главния секретар на Министерството на външните работи и на изповеданията на Царство България

Относно: услугите, които Захария и Юлиан Шумлянски са оказали на българите в Солун и загубите, които са понесли поради това.

Дата: 10 юни 1919 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 42, л. 24.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене