Революционни и легални организации

Вид: документ за членство в масонска ложа

От: Висш съвет на румънските масони

Относно: членството на Драган Д. Тъпков (1883-1951) в масонската ложа "Солунска звезда" с чин - майстор масон

 От: 6 март 1912 г.

Източник: семеен архив Тъпкови и Рая Заимова

Вид: Писмо

От/до: от Работническия печатарски синдикат в Солун до Работническия печатарски синдикат в София

Относно: основаването на печатарския синдикат в Солун, условията на труд и възможностите за установяване на сътрудничество между печатарите в Солун и в София

Дата: 25 август 1909 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 168Б, оп. 1, а.е. 48, л. 1–2.

Вид: Писмо
От: Анастасия Велкова
Относно: Молба за освобождаване на съпруга й, осъден на заточение на о. Родос
Дата: 26 юни 1903 г.
Хранилище: British National Archives - FO 297/2

Вид: Писмо

От/ до: от Дж. Х. Хауз до Д. Тодоров

Относно: тревогата на американските мисионери за съдбата на отвлечените Елън Стоун и Катерина Цилка, тъй като въпреки постигнатото споразумение със заловилите ги, те все още не са освободени.

Дата: 29 януари/ 11 февруари 1902 г.

Хранилище: The American Farm School Archives - 1.B.1c Haskell, Edward, Papers

Вид: Писмо

От: Дж. Х. Хауз, американски мисионер в Солун

Относно: проблемите, свързани с предаването на парите за откуп на отвлечената американска мисионерка Елън Стоун и нейната придружителка Катерина Стефанова Цилка; копие на писмо, изпратено от Е. Стоун до Дж. Х. Хауз на 4 януари 1902/ 22 декември 1901 г., в което съобщава за раждането на бебето на К. Цилка.

Дата: януари 1902 г.

Хранилище: The American Farm School Archives - 1.B.1c Haskell, Edward, Papers

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене