Български гимназии

Вид: Свидетелство за зрелост

Относно: дипломирането на Кузман Йосифов от Българската мъжка гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Солун

Дата: 6 юни 1910 г. 

Хранилище: семеен архив Мария Баева

Вид: Записка

От: Българската екзархия

Относно: издръжката на Солунския девически пансион и за изплащане заплатата на учителя в Солунската българска мъжка гимназия Сарафов.

Дата: 12/25 декември 1906 г.
Хранилище: БИА на НБКМ, фонд 46, оп. 1, а.е. 10, л. 19.

Вид: Записка

От: Българската екзархия, подписана от началника на училищния отдел Лафчиев

Относно: издръжката на Солунската мъжка гимназия и на Солунския девически пансион

Дата: 14/27 октомври 1906 г. 
Хранилище: БИА на НБКМ, фонд 46, оп. 1, а.е. 10, л. 8.

Вид: Свидетелство за зрелост

От: Атанас Ченгелев – управител на Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“

Относно: успешното завършване на Георги Кулишев от гр. Дойран на пълния курс на Солунската българска мъжка гимназия

Дата: 11 юли 1904 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 890К, оп. 1, а.е. 4, л. 1–2.

Вид: Свидетелство

От: Трайко Китанчев – директор на Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“

Относно: успешното завършване на втори гимназиален клас от Константин Груев

Дата: 18 юни 1883 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 337Б, оп. 1, а.е. 1, л. 1.

Страница 1 от 2

Търсене