Български гимназии

Разписка за отпуснати пари, октомври 1906 г.

Вид: Записка

От: Българската екзархия, подписана от началника на училищния отдел Лафчиев

Относно: издръжката на Солунската мъжка гимназия и на Солунския девически пансион

Дата: 14/27 октомври 1906 г. 
Хранилище: БИА на НБКМ, фонд 46, оп. 1, а.е. 10, л. 8.

F 46 ae 10 L 8

 

 

 

 

 

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене