Български гимназии

Разписка за отпуснати пари, декември 1906 г.

Вид: Записка

От: Българската екзархия

Относно: издръжката на Солунския девически пансион и за изплащане заплатата на учителя в Солунската българска мъжка гимназия Сарафов.

Дата: 12/25 декември 1906 г.
Хранилище: БИА на НБКМ, фонд 46, оп. 1, а.е. 10, л. 19.

 

F 46 ae 10 L 19

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене