Български гимназии

Диплома на Кузман Йосифов

Вид: Свидетелство за зрелост

Относно: дипломирането на Кузман Йосифов от Българската мъжка гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Солун

Дата: 6 юни 1910 г. 

Хранилище: семеен архив Мария Баева

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене