Български гимназии

Сведения за българската гимназия в Солун за 1906 г.

Вид: Годишник на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 19, с. 282-283

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за българската гимназия в Солун

Дата: 1906 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

 

Българска мъжка гимназия

Директор: Ченгелев

Учители: Първанов, Тодоров, Димитраков, Кълъчев, Едхем ефенди, Далчев, Сопранов, Йордан Черчев, Паранов, Христо Николов, Тома Томов Неделков, Георги Сарагинев, Христо Бабанчев, Христо Нурев, Илия ефенди

Българска девическа гимназия

Директор: Тайф еефенди

Учители: Буфети, Наков, Петров, Калъчев, Досковски, Константин Стоянов, Саманчев, Хрисанта Настева, Попова, Люба Гьопева, госпожа Шар

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене