Чужди училища

Вид: Статия от в-к Новини, 1893, год. ІІІ, бр. 58, 20 април, издание на Екзархията в Цариград

Относно: Състоянието на Българския католически семинар в Зейтинлика край Солун

Дата: 20 април 1893 г.

Хранилище: НБКМ, В 252

Вид: Статия във вестник Българiя
От/ до:
Относно: създаване на училище от лазаристите в Солун
Дата: 16 април 1862 г.
Хранилище: БИА на НБКМ, СтВ 29

Страница 3 от 3

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене