Чужди училища

Статия във вестник Българiя

Вид: Статия във вестник Българiя
От/ до:
Относно: създаване на училище от лазаристите в Солун
Дата: 16 април 1862 г.
Хранилище: БИА на НБКМ, СтВ 29

©2019 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене