Чужди училища

Ученически картон

Вид: Ученически картон
От: Американското земеделско училище в Солун
Относно: Симеон Блажев Трифулов, ученик в училището между 1904 и 1913
Година: 1904
Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας - EDU 067.01 KYT. 1

 student record TAII

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене