Чужди училища

Статия на в-к Новини от 1893 г. за състоянието на Българския католически семинар в Зейтинлика

Вид: Статия от в-к Новини, 1893, год. ІІІ, бр. 58, 20 април, издание на Екзархията в Цариград

Относно: Състоянието на Българския католически семинар в Зейтинлика край Солун

Дата: 20 април 1893 г.

Хранилище: НБКМ, В 252

Вестник Новини 1893

©2019 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене