Основни училища

Свидетелство за завършено четвърто отделение

Вид: Свидетелство на Никола поп Стефанов

От: Благой Десковски – управител на Българското основно училище в Солун

Относно: успешно завършено четвърто отделение

Дата: 9 юни 1902 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 86, оп. 1, а.е. 2, л. 1.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене