Основни училища

Българските училища през учебната 1897/1898

Вид: Писмо

От/до: от Атанас Шопов – български княжески търговски агент в Солун до д-р Константин Стоилов – министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията

Относно: сведения за българските начални училища и гимназии в Солун през учебната 1897/1898

Дата: 17 юни 1898 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 176К, оп. 1, а.е. 1075, л. 132–134.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене