Основни училища

Сведения за българските училища в Солун за 1900 г.

Вид: Годишник на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 16, с. 352-353

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за българските училища в Солун

Дата: 1900 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

 

Начално училище в махала ,,Св Танас” за момчета и момичета

Учители: Александър Петраков, Боботинов, Шарева-Попова, Хрисанта Настева, Милица Шатриева

Начално училище на в махала ,,Хамидие” за момчета и момичета

Учители: Хаджигьоргиев, Атанас Маджаров, госпожица Христова

Начално училище на в махала ,,Вардар капъсъ” за момчета и момичета

Учители: Басмаберов, Шопов, Елена Масонева

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене