Основни училища

Сведения за българските училища в Солун за 1904 г.

Вид: Годишник на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 18, с. 329

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за българските училища в Солун

Дата: 1904 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

 

Начално училище в махала ,,Св Танас” за момчета и момичета

Учители: Гочев, госпожица Йосифова, Филова, Иванова, Антонова

Начално училище на в махала ,,Хамидие”за момчета и момичета

Учители: Атанас Маджаров, госпожица Христова, Елена Кузманова

Начално училище на в махала ,,Вардар капъсъ” за момчета и момичета

Учители: Божин Димитров, Анастасия Георгиева, Петра Попстаматова, Елена Шумкова

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене