История - Научете повече

Публикации по проекта

Юра Константинова, Дарителство за образование - мотиви, цели, резултати (на примера на българските училища в Солун в края на XIX и началото на XX век). - Дар и култура на дарителство за образование: теории, институции, личности. Съст. Пепка Бояджиева, Росица Стоянова. Изток-Запад, 2017, с. 303-319.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене