История - Научете повече

Екзархийското преброяване от 1907 г.

Благодарение на научната публикация на Юра Константинова и Йордан Желев, Българите в Солун според екзархийското преброяване от 1907 година. - Известия на държавните архиви, т. 115-116/2018, с. 330 - 509 всеки желаещ вече може да направи справка за българските семейства, живели в голямото егейско пристанице в началото на ХХ в. Студията прави научно и обществено достояние информацията за българите – жители на град Солун, запазена в енорийските регистри (от типа Libri status animarum) на припозналото духовната юрисдикция на Българската екзархия в Цариград източноправославно българско християнско население. Тези регистри, съставени от действащите български енорийски свещеници в Солун Георги Мандичев, Христо поп Георгиев, Христо Шумаров и Димитър Амов през 1907 г., съдържат информация за 841 домакинства (семейства) или общо 3275 души българи-екзархисти. 

Извършеното поименно преброяване – по обективни и субективни причини – не обхваща всички българи-екзархисти в османския Солун и не отразява об­щия брой на българите – постоянни жители и временно пребиваващи в града. Въпреки това, то дава ценни сведения за демографската структура, социалния профил и стопанската характеристика на българската общност в града, самоидентифицираща се като такава чрез своята принадлежност към ведомството на Българската екзархия. За удобство на читателя информацията в студията е представена в табличен вид с възможност за търсене, снабдена е с пояснителен текст, именен указател, именен честотен репертоар, речник на чуждите, остарели и диалектни думи.

pdf icon downloadИзтеглете пълния текст на студията на Юра Константинова, Йордан Желев, Българите в Солун според екзархийското преброяване от 1907 година. - Известия на държавните архиви, т. 115-116/2018, с. 330 - 509 в PDF формат.

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене