Личности

Кюлюмов, Панчо Мишев

Кюлюмов, Панчо Мишев (1874-1930) е роден в Щип в семейството на Михаил (Мише) Кюлюмов. През 1891 г. завършва втори клас на Щипското училище. През 1896 г. се жени за Вангелия Яне Витларова, от която има 4 деца. В началото на ХХ век семейството се установява в Солун, където Панчо Кюлюмов работи като търговец-комисионер за своя сметка. Той е училищен настоятел и член на стопанската комисия при пансионите на българските гимназии в града. След Междусъюзническата война семейството се преселва в Ксанти, а след Първата световна война – в България.

Прочетете повече за рода Кюлюмови

Спомен на Михаил Панчев Кюлюмов за рода му, написан през 1970 г. 

На снимката: Панчо Кюлюмов (седнал) със съпругата му Вангелия, три от децата им (Бойка, Тодор, Борис), брат му Петър Кюлюмов и момче прислужник. Солун, 1901 г. БИА на НБКМ С ІV 515.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене