Личности

Янков, Богдан Алексов

Богдан Алексов Янков (1881-1953) е най-малкото от трите деца на Алекси и Георгена Богданови. Семейството живее в с. Радоеще, Дебърско.

Прочетете повече за рода Алексови (Алексиеви)

Снимките и данните са от семейния архив на рода, любезно предоставени от г-жа Люба Алексиева.

 Богдан

Когато Богдан е на 3 години, разбойници албанци се опитват да го отвлекат. Детето е спасено от баба му Султана, която стреля по разбойниците и ги прогонва. Въпреки това семейството, подложено на неспирен албански натиск, решава да напусне дома си и да се пресели в Солун. Домът им, построен от тях самите, е в квартала Пирги, в близост до Бялата кула. До него е залепена къщата близнак на брата на Богдан, Яков. В Солун Богдан продължава дюлгерския занаят на баща си. Жени се за Петра Христова Тальокова от с. Куфалово, чието семейство в края на XIX в. също се заселва в Солун.

Петра и Богдан с един от синовете (вероятно Кирил)

През 1913 г. Богдан е търсен от гръцките власти, за да бъде арестуван като член на ВМОРО и брат на революционер. Той е спасен от комшия турчин, който с гемията си го закарва в Бургас. По-късно семейството на Богдан и Петра, заедно със седемте им деца (Свобода, Кирил, Алекси, Благой, Михаил, Яков и Стоян) се установява в София. Богдан участва в изграждането на много емблематични за столицата сгради – Съдебната палата, сградата на Американския колеж, Строителния техникум и др. Работи и като строителен предприемач.

©2020 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене