Личности

Далкалъчев, Петър

Петър Димитров Далкалъчев (Φιτσιώρης Πέτρος του Δημητρίου) е роден в с. Владово (Агра), Воденско. Някои роднини свързват произхода на семейството с родения във Владово около 1787 г. Димитър. Според легендата той участва в отряда на Ангел Гацо (Άγγελος Γάτσος или Αγγελής Γάτσος, 1771-1839) и се сражава в Гръцката война за независимост. В битките Димитър губи едната си ръка, но се върнал в селото с дълга пръчка през рамо, откъдето идва и прозвището на фамилията Далкалъчеви [„диал“ – мярка за дължина и „калъчка“ – къса сабя].

Прочетете повече за рода Митровски

Прочетете повече за Атанас (Тане) Митровски

Прочетете повече за Георги Митровски

Снимки: Личен архив Митровски / Далкалъчеви

Според друга версия прадядото на Петър се казва Трифон (Тръпче). Сигурно е обаче, че дядото на Петър – Атанас Далкалъчев имал хан във Владово. Власи кираджии, които отсядат в него, казват на малкия му тогава син Димитър, който ги обслужва, Фичор (Фициор) [дете]. Така се появява гръцкото име на фамилията. По-късно Димитър (Туше) работи на строежа на железопътни линии в Америка и като учител в българското училище във Владово. Жени се за Елисавет (Сава) Картова, с която имат 5 деца – Петър, Евангелос (Благой), Мария, Калиопи (Добра) и Надежда. Семейството е екзархийско и сътрудничи на македонските комитети. Петър Далкалъчев (1895-1961) завършва френския лицей в Солун и участва като адютант в Малоазийската кампания на гръцката армия. За проявен героизъм във войната е награден с 4 гръцки медала, от които единият е най-високото гръцко отличие за храброст „Αριστείο Ανδρείας“. След завръщането си става секретар на Смесената българо-гръцка емиграционна комисия в Солун. Тогава се запознава и жени за Мария Митровска, с която имат 3 дъщери – Елисавет (1926-2006), Йоанна (1930) и Елена (1932). По време на Втората световна война Петър е активен член и секретар на Българския клуб в Солун. По същото време най-голямата му дъщеря Елисавет (Лиза), която до 1943 г. е ученичка в Пета девическа гимназия в София се връща за известно време в Солун. Там се влюбва, а впоследствие и омъжва за Щерю Ройдев (Στέριος Ροϊδης), чийто род вероятно е от с. Сребрено, Леринско. Баща му Димитър е собственик на хотел "Флорина" в центъра на Солун и един от основателите на Българското православно братство "Кирил и Методий", създадено по време Втората световна война. По същото време другият син на Димитър, Константин е сред активните членове на Българския клуб в града. След войната семейството на Мария Митровска и Петър Далкалъчев се установява окончателно в България, където Петър започва работа като чиновник.

 

Petar Dalkalachev Maria Mitrovska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петър Далкалъчев и Мария Митровска на тяхната сватба. Снимка: Личен архив Митровски / Далкалъчеви

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене