Родове

Саракинови

Името на рода Саракинови произлиза всъщност от името на с. Саракиново, Воденско. Първият известен член на фамилията е Димитър (Митре), който има трима сина - Ангел, Петър, а за най-малкия няма сведения. Ангел е известният с името Ангел Гацо (Άγγελος Γάτσος или Αγγελής Γάτσος, 1771-1839) участник в Гръцката война за независимост (1821-1830), който достига до чин полковник в гръцката освободителна армия. Поради заслугите му за освобождението на Гърция в с. Аридеа (Αριδαία) е поставен негов паметник и една от улиците носи името му.

Ангел Гацо има пет дъщери и двама сина – Никола и Мицо. За Никола се знае, че е затворен заедно с майка си Проя и сестрите си в османски затвор след превземането на Негуш от османската армия през 1822 г. Освободени са през 1830 г. благодарение на намесата на гръцкото правителство и Никола е изпратен да получи военно образование в Монако. Военна кариера избира и брат му Мицо, който заедно с баща си участва в освободителните борби на гърците и достига до чин генерал-лейтенант в гръцката армия.

Гацо Саракинче е внук на Ангел Гацо, роден в с. Саракиново вероятно през 60-те години на ХІХ в. Той се преселва във Воден, където заедно с трима приятели създава дружество, което продава дървесина на едро в Солун, а снабдява Воден и околността му с колониални стоки. Бизнесът му върви добре и през 1892 г. Гацо Саракинче участва на Международния панаир в Пловдив. Той е водач на българската църковна община във Воден, но умира рано, едва навършил 40 години. Гацо Саракинче има шест деца (трима сина и три дъщери) едно, от които е Георги Гацев Саракинов.

Вероятно с рода е свързан и Теофилос Гацос (1930-2012), бивш кмет на Аридеа и депутат в гръцкия парламент.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене