Родове

Кюлюмови

Родът Кюлюмови произхожда от Щип. Първият известен представител на рода е Михаил (Мише) Поптемелков Кюлюмов (1845-1905), който има магазин за колониални стоки и железарски магазин в града. Михаил Кюлюмов има четири деца – Костантинка, Елена, Панчо и Петър. Негови внуци са Йосиф Андонов (кмет на Куманово), Юрдан Гюрков (деец на ВМРО, офицер от българската армия), Бойка Кюлюмова (завършила педагогическа гимназия в София), Тодор Кюлюмов (1899-1919), Борис Кюлюмов (завършил търговия и финанси в Лайпциг, участник в политическия живот на Македония), Михаил Кюлюмов (търговец).

На снимката: Михаил Кюлюмов (седнал) със синовете му Панчо и Петър и семейството на Панчо Кюлюмов. Солун, 1905 г. БИА на НБКМ С ІV 520

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене