Спомени

Думбалакова, Мария: Първото българско училище в Пиргите, гр. Солун

Публикуван в списание „Училищно дело” бр. 6 от 1943 г.

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене