Бизнес връзки

Първо българско участие на Солунския панаир

Вид: Албум „България на Солунския международен мострен панаир – 1926 г.“

Относно: информация за участието на България в първото издание на Международния панаир в Солун

Година: 1926 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 1549К, оп. 1, а.е. 9, л. 14, 29, 44.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене