Бизнес връзки

Конференция на търговските камари

Вид: Писмо

От/до: от проф. Богдан Филов – председател на Българо-гръцкото дружество в София до председателя на Софийската търговско-индустриална камара

Относно: провеждането на обща конференция на гръцките и българските търговски камари

Дата: 19 август 1938 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 413К, оп. 1, а.е. 6, л. 33.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене