Препоръка

Вид: Препоръка

От: Захарула Герасиму, изпълняваща длъжността завеждащ отдел "Регистър" в Професионалната камара на Солун

Относно: отличните впечатления, оставени от Мария Гюрова по време на стажа ѝ в Професионалната камара на Солун в рамките на практическата част на програмата "Еразъм+", координирана от Университета "Аристотел". 

Дата: 10 юли 2017 г.

Източник: личен архив Мария Гюрова

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене