Бизнес връзки

Значение на Солунското пристанище

Вид: Докладна записка

От/до: Любомир Попов – посланик на НРБ в Атина до Тодор Живков – генерален секретар на ЦК на БКП

Относно: преимуществата от използването на Солунското пристанище от страна на България

Дата: 26 февруари 1974 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 259, л. 102–106.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене