Бизнес връзки

България на Солунския панаир, 1955

Вид: Разпореждане на Министерския съвет на НРБ

Относно: командироването на Цветко Велев Банчев – председател на Българската търговска палата и екип от сътрудници на палатата, за организиране участието на НРБ в Солунския панаир през 1955 г.

Дата: 5 февр. 1955 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 136, оп. 19, а.е. 328, л. 1–2.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене