Бизнес връзки

Предложение за участие в Солунския панаир през 1959 г.

Вид: Предложение

От/до: В. Цанков – търговски представител към Посолството на НРБ в Атина до Българската търговска палата и Министерството на търговията в София

Относно: целесъобразността от участието на НРБ в Международния панаир в Солун.

Дата: 15 май 1958 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 487, оп. 1, а.е. 88, л. 264–265.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене