Бизнес връзки

Покана на БТП

Вид: Покана-предложение

От/до: Иван Давидов – главен секретар и временен председател на Българската търговска палата до главните директори на български държавни търговски и стопански предприятия

Относно: участие в международните панаири, организирани през 1960 г.

Дата: 30 апр. 1959 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 487, оп. 2, а.е. 20, л. 51.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене