Бизнес връзки

Декларация

Вид: Декларация

От: Българската търговска палата

Относно: участието на български фирми и предприятия на ХХХVІІІ международен панаир в Солун.

Дата: 12 март 1973 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 762, оп. 1, а.е. 63, л. 119.

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене