Бизнес връзки

Участие в Солунския панаир, 1973 г.

Вид: Информация

Относно: участието на НРБ в ХХХVІІІ международен панаир в Солун през 1973 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 762, оп. 1, а.е. 63, л. 1–2.

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене