Бизнес връзки

Споразумение

Вид: Споразумение

Между: Пристанище „Солун“ и Държавно стопанско предприятие „Деспред“

Относно: товаро-разтоварване и складиране на предоставените стоки.

Дата: 17 апр. 1976 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 493, оп. 3, а.е. 59, л. 6–8.

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене