Наука и образование

Вид: Писмо 

От/до: Йоанис Лампсидис – преподавател по български език и директор на Школата по балкански езици към Института за балкански проучвания в Солун, [до Славянския комитет в София]

Относно: благодарност за получените учебници по български език и с молба за осигуряване на речници и други помагала. 

Дата: 8 декември 1971 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 141, оп. 8, а.е. 18, л. 12–13.

 

Вид: Писмо

От/до: Института за балкански проучвания в Солун до Славянския комитет в София

Относно: съгласие с отправеното предложение за обмен на научни публикации

Дата: 18 октомври 1969 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 141, оп. 8, а.е. 18, л. 3.

Вид: Програма

От: Университет "Аристотел", Център за византийски проучвания, Дружество за македонски проучвания, Институт за балканстика, Солун

Относно: международния симпозиум "Императорската институция във Византия, в западното и славянското средновековие", в който взимат участие и трима български медиависти

Дата: 24-29.08.1969 г.

Източник: личен архив Боян Бешевлиев

Страница 2 от 2

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене